TAGASTAMISÕIGUS

Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, hakkab taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.

Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Babylink.ee OÜ e-mailil pandakaru@babylink.ee, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN. Pärast avalduse saamist saadab Babylink.ee OÜ Kliendile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.

Babylink.ee OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud:

– Kui Babylink.ee OÜ on rikkunud taganemisõigust puudutava teabe esitamise kohustust, lõpeb taganemistähtaeg 12 kuu möödumisel pärast taganemise tähtaja lõppemist (Võlaõigusseadus §56 lg 1).
– Kui tarbija taganeb tellimusest osaliselt, siis toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest. Näiteks tellis tarbija 3 asja ja soovib neist ühe tagastada, sellisel juhul tuleb koos kauba hinnaga tagasi maksta 1/3 kättesaamise postikulust.
-Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Babylink.ee OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Babylink.ee OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu (VÕS § 561 lg 3).

Babylink.ee OÜ jättab endale võimalus maksega viivitada kuni tarbija on meile tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud (VÕS § 561 lg 5).

← TAGASI E-POODI

 

Shopping Cart
et
Scroll to Top